از ابتداي سال جاري تاكنون:

از ابتداي سال جاري تاكنون:


از ابتداي سال جاري تاكنون:

    به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر "احمد زارع پور" شهردار اشكذر اعلام کردند : از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 40 کوچه از سطح شهر به مساحت 30000 متر مربع آسفالت و 690800 مترمربع از کوچه ها نیز زیرسازی شده است .وی تصریح کرد که تاکنون هزینه ای بالغ بر دومیلیارد ریال پرداخت شده است .در ادامه همچنين از حفر تعداد هشت حلقه چاه جذبی با اعتبار بالغ بر سی میلیون ریال خبر داد. ایشان نیز ابراز امیدواری نمودند که با توجه به هجم بالای کوچه های سطح شهر روند آسفالت و لکه گیری کوچه های شهر سرعت بیشتری بگیرد