اجرای طرح آموزش عمومی تفکیک و جمع آوری پسماند در مبدا

اجرای طرح آموزش عمومی تفکیک و جمع آوری پسماند در مبدا


اجرای طرح آموزش عمومی تفکیک و جمع آوری پسماند در مبدا

اجرای طرح آموزش عمومی تفکیک و جمع آوری پسماند در مبدا

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، با هدف کاهش تولید پسماند از طریق الگوی صحیح مصرف ، جذب مشارکت شهروندان در جهت حفظ محیط زیست و ارتقا فرهنگ زیست محیطی ، طرح آموزش عمومی تفکیک پسماندها در مبدا  توسط شهرداری اشکذر در حال اجرا می باشد.


شهردار اشکذر اجرای طرح‌های نوین و کارآمد و هم‌چنین آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه تفکیک  پسماند را در جامعه امروز ضروری دانست و افزود: آموزش عمومی در بین شهروندان جامعه ،  آگاهی و دانش شهروندان را افزایش و باعث تغییر نگرش و ارتقا فرهنگ مردم در برخورد صحیح با  پسماندها و کاهش تولید پسماند، تفکیک و دفع صحیح آن ها و در نهایت بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی  خواهد شد.


مهدی جعفری پور با بیان اینکه این طرح در مناطق مختلف شهر اجرا خواهد شد گفت: مرحله اول این طرح با آموزش چهره به چهره توسط کارشناسان و متخصصان مرتبط با این حوزه و توزیع جزوه و بروشورهای آموزشی به شهروندان دردرب منزل جهت جداسازی پسماندها در مبدا  آغاز شده است.

 


وی خاطر نشان کرد: ارائه‌ی خدمات رایگان آموزشی چهره به چهره و مراجعه حضوری درب منازل،‌ در میزان تفکیک پسماند خشک در مبدا نتایج اثربخشی را خواهد داشت و ما امیدواریم ظرف سال های آینده بتوانیم در زمینه  تفکیک پسماند در مبدا در سطح شهر اشکذر رشد قابل توجهی را از خود برجای گذاشته و در این زمینه در استان جزء برترین ها باشیم.