اجرای زیرسازی وآسفالت معابر زرین شهر اشکذر

اجرای زیرسازی وآسفالت معابر زرین شهر اشکذر


گزارش تصویری