اجرای زیرسازی وآسفالت معابر زرین شهر اشکذر

گزارش تصویری