اجرای بهسازی رفوژ میانی بلوار صاحب الزمان (عج)

اجرای بهسازی رفوژ میانی بلوار صاحب الزمان (عج)


اجرای بهسازی رفوژ میانی بلوار صاحب الزمان (عج)

اجرای بهسازی رفوژ میانی بلوار صاحب الزمان (عج) اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذرآقای  محمدرضا میرعبداللهی  مسئول واحد عمران شهرداری اشکذر با بيان اين مطلب گفت: در راستاي رسيدگي به دغدغه مردم در اجراي طرح بهسازی رفوژ میانی بلوار صاحب الزمان (عج) گفت قسمتی از بلوار بهسازی نشده بود که هم اکنون در حال بهسازی است

وی عنوان کرد این عملیات شامل جدول گذاری ، موزائیک فرش ، روشنایی می باشد

میرعبداللهی افزود طول مسیر 350 متر بوده که شامل 2100 مترمربع موزائیک و 700 متر جدول گذاری و 700 متر روشنایی می باشد. وی اعتبار این پروژه را از محل درآمد شهرداری از ردیف جاری و عمرانی عنوان کرد . گفتنی است این بلوار در محله رضوان شهر می باشد