اجراي آسفالت خیابان آیت ا...فیروزآبادی

اجراي آسفالت خیابان آیت ا...فیروزآبادی


شهردار اشکذر خبر داد:

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر "محمدعلی سلمانی ندوشن" شهرداراشکذر گفت : با تخصیص اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال کار تملک ،آزادسازی ونهایتاً زیرسازی جدول گذاری این خیابان به پایان رسیده در حال آسفات می باشد.سلمانی گفت : مساحت این خیابان 10هزار متر مربع ، 2400مترجدول گذاری 900 تن آسفالت ،6000متر مکعب عملیات خاک برداری و جابجایی 700متر شبکه آب وگاز می باشد که عملیات اجرایی آن بطور کامل انجام شده است

شهردار اشکذر افزود : بودجه اختصاص یافته به این پروژه محل اعتبارات عمرانی ازمحل درآمد شهرداری بوده و هزینه شده است

وی با اشاره به اقدامات آینده این شهرداری گفت : آسفالت خیابان امام حسن (ع) حد فاصل خیابان شهید پورحسینی  تا بلوارمهدیه, زیرسازی و آسفالت میدان وحدت –دیگر پروژه های است که در صورت تامین اعتبار کار اجرایی آن آغاز خواهد شد. وی درپایان اعلام فرمود لکه گیری وآسفالت معابر شهر هم در دست اقدام است