اتمام عملیات ساماندهی بلوار شهید داداش پور

اتمام عملیات ساماندهی بلوار شهید داداش پور

اتمام عملیات ساماندهی بلوار شهید داداش پور

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر،عملیات ساماندهی و تعریض بلوار شهید داداش پور به اتمام رسید.مساحت کل این پروژه 4300متر مربع بوده که با زیرسازی بالغ بر 1980مترمربع، جدول گذاری 900متر و حجم آسفالت 500تن انجام گرفته است.