اتمام عملیات ساماندهی بلوار شهید داداش پور

اتمام عملیات ساماندهی بلوار شهید داداش پور


اتمام عملیات ساماندهی بلوار شهید داداش پور

اتمام عملیات ساماندهی بلوار شهید داداش پور

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر،عملیات ساماندهی و تعریض بلوار شهید داداش پور به اتمام رسید.مساحت کل این پروژه 4300متر مربع بوده که با زیرسازی بالغ بر 1980مترمربع، جدول گذاری 900متر و حجم آسفالت 500تن انجام گرفته است.