گزارش تصویری شب سوم برگزاری جشن روز شهرستان اشکذر در سالن 22 بهمن