گزارش تصویری شب دوم برگزاری جشن روز شهرستان اشکذر در سالن 22 بهمن