گزارش تصویری شب اول برگزاری جشن روز شهرستان اشکذر در سالن 22 بهمن