گزارش تصویری از عملیات اجرای رفوژ میانی خیابان امام خمینی اشکذر

گزارش تصویری از عملیات اجرای رفوژ میانی خیابان امام خمینی اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، عملیات رفوژ میانی خیابان امام خمینی اشکذر با استناد به مصوبه شورای ترافیک شهرستان  در حال اجرا می باشد.