نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری اشکذر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری، نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری اشکذر با حضور شاه حسینی فرماندار،جعفری پور شهردار و اعضای این ستاد در محل سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

تحلیل و بررسی طرح بهسازی و نوسازی محدوده ها و محلات با هدف بازآفرینی شهری از موارد مطرح شده در این نشست بود که اعضا پیرامون آن به  بحث و گفتگو پرداختند.