فراخوان عمومی واگذاری دو دستگاه کانکس در پارک بزرگ شهر اشکذر

فراخوان عمومی واگذاری دو دستگاه کانکس در پارک بزرگ شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی ، شهرداری اشکذر در نظر دارد جهت ارائه خدمات مطلوب و مناسب به همشهریان عزیز نسبت به اجاره محل بهره برداری دو دستگاه کانکس (1-فروش بستنی 2-فروش لبنیات)واقع در پارک بزرگ شهر با شرایط ویژه اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیانی که قصد شرکت در این فراخوان را دارند دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 04/12/ 95  به واحد کار پرداز این شهرداری جهت دریافت اسناد مربوطه مراجعت نمایند.