حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر "آقای سیدحسینی"معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارکه به منظور بررسی پروژه های عمرانی و ملاقات عمومی با مردم  به شهرستان اشکذر آمده بود درابتدا در شهرداری اشکذر به همراه فرماندار و چندی از روسای ادارات حضور یافته و با پرسنل شهرداری اشکذر دیدار کرد.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از نزذیک از روند عملکرد پروژه ها و طرح های عمرانی شهرداری با خبر و پای صحبت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر نشست . شهردار اشکذر ضمن خیر مقدم برخی از پروژه های جاری شهرداری را معرفی و برخی از مسائل و مشکلات عمرانی حوزه شهری اشکذر را مطرح کردند و خواستار حمایت هرچه بیشتر استان در این زمینه شدند. در ادامه آقای فرهمند زاد رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر هم نیز ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی خواستار رفع برخی مشکلات که باعث کندی پروژه های توسعه ای علی الخصوص طرح جامع شهر اشکذر شده است را متذکر و خواستار حمایت و همکاری بین دستگاهی را شد. در ادامه آقای سید حسینی و همراهان در محل فرمانداری حاضر و با مسئولین و مردم به ملاقات پرداختند و در بازدیدی از برخی پروزه های عمرانی شهرستان بازدید بعمل آوردند./