بازدید ناظر عالیه شهرستان اشکذر از پروژههای عمرانی شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، مهندس سید رضا آیت اللهی ناظر عالیه پروژهای عمرانی شهرستان اشکذر به همراه معاون  و کارشناسان واحد عمران شهرداری اشکذر از روند اجرایی پارک بزرگ شهر اشکذر و مسیر فاز سوم بلوار دانشگاه بازدید و از نزدیک در جریان روند امور قرار گرفت.