ایجاد فضای سبز در معابر شهرک صنعتی نیکو اشکذر

فتوحی با بیان این مطلب عنوان کرد شهرک صنعتی نیکو اشکذر در مجاور و ضلع شمالی شهر اشکذر واقع که دارا ی یکصد واحد صنعتی فعال می باشد از این بین باعث  ایجاد و تشدید آلایندگی می نماید لذا در جهت جلوگیری از آن توجه خاصی به فضا ی سبز این شهرک شده که این شهرک متاسفانه  از وضعیت خوبی  برخوردار نیست . ایشان افزودند فضای سبز  فاز یک شهرک صنعتی اشکذر سال گذشته به دلیل سرمازدگی تخریب که در جهت بهسازی و احیا مجدد و کاشت نهال  در دست اقدام است . سرپرست شهرداری اشکذر افزود خاک ریزی بلوار عقیق جهت کاشت درخت صورت گرفته و در حال تسطیح و اجرای عملیات کاشت می باشد .وی طول مسیر ذکر شده را در حدود سه کیلومتر عنوان کرد که با کاشت گونه هایی که در برابر اقلیم و نوع خاک این شهرک مناسب باشد تحولی در زمینه فضای سبز و سیمای آن رقم خواهد خورد .فتوحی در پایان اعتبار این پروژه را بالغ بر یک میلیارد ریال عنوان که از محل درآمد شهرداری هزینه خواهد شد