ابراز همدردی مردم اشکذر با خانواده شهدا آتش نشان حادثه پلاسکو

ابراز همدردی مردم اشکذر با خانواده شهدا آتش نشان حادثه پلاسکو